Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd Spółki pod firmą Intechplast spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z treścią art. 16 ustawy w dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798 ze zm.), niniejszym wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.