Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów w Spółce.